CEMEX - řešení dilatační spáry anhydritové podlahy ANHYLEVEL - dlažba

Provedení dilatace v betonové desce

Světelná rampa - varianta 1 5.66.02
Světelná rampa - varianta 2 5.66.029

Výlez do půdního prostoru

Skladba stropní konstrukce Porotherm strop - trám, výztuž, stropní vložka, beton
Průvlaky na styku stropních desek Porotherm
Komínová výměna - řez A - Porotherm stropní vložka MIAKO
Komínová výměna - řez B - Porotherm stropní vložka MIAKO

Potěr na bázi síranu vápenatého ZAPA ANHYSCREED - plovoucí potěr a potěr na oddělovací vrstvě - vytápěný potěr